Колко е важен продуктовият дизайн

Много от фирмите подценяват продуктовия дизайн и разчитат, че някой ще купува продуктите им заради съдържанието. Всъщност това далеч не е така. Вашият продуктов дизайн комуникира с клиентите Ви и представя съдържанието на продуктите. Всеки потребител преглежда стотици продукти за ден, Вие имате само няколко стотни от секундата, за да кажете какво продавате, кой го продава и в какво количество и качество. Помнете, докато Вас ви няма продуктовият дизайн комуникира с клиентите Ви. За постигането на тази цел се използват различни комбинации от символи и цветове, съчетани в подходяща композиция. Освен използваните цветове, фигури и композиция от значение са и шрифтовете, които се използват. Те също имат силата да предизвикат конкретни асоциации в съзнанието на клиентите Ви. Използваните шрифтове трябва да бъдат лесно четими, а буквите да се разпознават лесно. От значение също така е и какви думи включвате в описанието на етикетите си.

Целият комплекс, включен в продуктовият дизайн предопределя до голяма степен дали конкретен продукт ще има пазарен успех. Всяка година големите фирми променят дизайна на продуктите си, някои макар и с малко, за да се отдалечат от конкурентите си. Знанието кои цветове, символи и в какви комбинации какви асоциации предизвикват в съзнанието на клиентите Ви е изключително ценно. Чрез продуктов дизайн Вие разказвате цяла история за съставките, за географски произход и разкривате допълнителна  информация.

Leave a Reply