Как да оптимизираме цените в меню на ресторант

Комуникирането на ценовата информация е от изключително важно значение за продажбите. Хотелиерството и ресторантьорството получиха голямо развитие в страната през последните няколко години и конкуренцията се засили неимоверно. Колко от ресторантьорите формират цените си правилно, така че да бъдат възприети по желания начин от клиентите си? Подреждате ли цените в менюто си по вкус, какво Ви харесва? За това си има писана технология. Ние влияем върху възприятията на посетителите чрез:

  • подредбата на цените – има значение позицията и последователността;
  • цифрите, които присъстват в числата – с някои цифри създаваме възприятия за загуба, с други – за изгодно предложение;
  • съотношенията между цените – имаме първични и вторични продукти и те идват с разликите в цените си;
  • акцентирането върху едно конкретно предложение и по този начин повлияването и върху останалите поръчки – може да имаме специалитет на заведението, който се поръчва много рядко, защото е на висока цена – това се прави с ясна цел.

Ценовата информация трябва да бъде подредена по такъв начин, че да бъде в унисон с останалите послания, които излъчваме. Много често цените в един ресторант са възприети като несправедливи от посетителите поради грешки в комуникацията. Също така ценовата структура тотално дезориентира посетителите, формира възприятия за високи цени и в резултат на това оборотите намаляват. Можем да фокусираме вниманието на клиентите си само върху ниските ценови предложения, натоварени с по-малка печалба, докато ястията с по-висок марж остават незабелязани. Трябва да различаваме групите клиенти – емоционални или рационални. Всяка група трябва да получи различно ценово предложение. 

Нека разгледаме това меню:

Разглеждайки информацията, която ни предоставя, ние забелязваме няколко особености:

  • акцент върху две ястия, чиито цени са подчертани с шрифт и цвят;
  • цените на тези две ястия са сред най-високите в менюто, което провокира въпроса ЗАЩО?
  • цените са посочени в лявата част и долния ъгъл на менюто и отново следва въпросът ЗАЩО?

Всъщност тази композиция лансира две от най-скъпите ястия в менюто като ги представя за най-изгодните и с най-ниските цени. 

Следващата композиция отново използва същата техника, акцентирано е върху най-високата цена и отново позицията и

 е долу вляво. Това меню ще продава много успешно предложенията на ресторанта.

Нека разгледаме пример на меню, изготвено за ресторант в България. В него клиентите се губят, липсва акцент, прилича на ценова листа от склад за строително желязо, цифрите в числата създават усещане за загуба в посетителите. Бихте ли искали да представите такова меню на клиентите си?

В случай, че имате нужда от консултация при оптимизиране на цените в менюто в ресторанта или хотела си, не се колебайте да се свържете с нас.