Стратегически предизвикателства пред ценообразуването

Цената говори на клиентите за Вашата организация и за това, което Вие сте. Чрез цената Вие сами определяте пазарната си позиция. Много често, поради липсата на друга информация, клиентите се ориентират само по цената. Това са случаи, в които цената е единствен показател за стойността на продукта за клиента.

Днес живеем в свят, в който 80% от фирмите са подложени на постоянен ценови натиск. 60% от фирмите участват в “горещата” фаза на ценова война. Голяма част от тези фирми не могат да си представят как биха повишили цените. Дори и да се осмелят да ги повишат, те успяват да постигнат 50% от заложеното.

Цените и ценообразуването заемат водещо място в пазарното стопанство. Те предопределят формата на икономическите връзки на производителите на стоки и услуги с потребителите. От нивото на цените зависи съществуването на производството и неговите мащаби, както и реализацията на икономическите интереси на производителите. Прекомерната цена може да стане препятствие за придобиване на стока или услуга и следователно за реализация интересите на потребителите. Цените се явяват едни от най-важните лостове на ниво общество, производители и потребители. Те обезпечават съчетанието на икономическите интереси, способстващи за повишаване ефективността на стопанството и прогресивното развитие на икономиката.

Ефектът върху печалбата на фирмата е видим, когато фирма упражнява ефективно силата си на формиране на цените. През втората четвърт на 2012 г. Procter & Gamble, която беше неефективна при повишаване на цените през предните две години, показа повишаване на печалбите си с 110 базисни точки поради повишение на цените и спестяване на разходи при производството. В мениджмънта на компанията оптимизмът достигна високи нива. Силният ръст на печалбата, комбиниран с изненадващо силен органичен растеж на продажбите, предизвика компанията да ревизира финансовите си прогнози за остатъка от фискалната 2012/ 2013 г. Този успех не е случаен. Дълго време компанията влагаше усилия за развиването на сила при ценообразуване и в последствие този подход се отплати.

По-голямата пазарна сила на фирмата при ценообразуването повишава печалбата и с до 33%!!!

 Стратегическите цели на всяка фирма трябва да намират своето отражение и в цените.

Leave a Reply