Консултиране по продуктов и опаковъчен дизайн

Много

от фирмите подценяват продуктовият дизайн и разчитат, че някой ще купува продуктите им заради съдържанието, за което клиентите в някои случаи получават разнопосочни знаци. Всъщност това далеч не е така. Вашият продуктов дизайн комуникира с клиентите Ви и представя съдържанието на продуктите. Всеки потребител преглежда стотици продукти за ден, Вие имате само няколко стотни от секундата, за да кажете какво продавате, кой го продава и в какво количество и качество. Помнете, докато Вас ви няма продуктовият дизайн комуникира с клиентите Ви. За постигането на тази цел се използват различни комбинации от символи и цветове, съчетани в подходяща композиция. Освен използваните цветове, фигури и композиция от значение са и шрифтовете, които се използват. Те също имат силата да предизвикат конкретни асоциации в съзнанието на клиентите Ви. Използваните шрифтове трябва да бъдат лесно четими, а буквите да се разпознават лесно. От значение също така е и какви думи включвате в описанието на етикетите си. Целият комплекс, включен в продуктовия дизайн предопределя до голяма степен дали конкретен продукт ще има пазарен успех или не. Всяка година големите фирми променят дизайна на продуктите си, някои макар и с малко, за да се отдалечат от конкурентите си. Знанието кои цветове, символи и в какви комбинации какви асоциации предизвикват в съзнанието на клиентите е изключително ценно. Чрез продуктов дизайн Вие разказвате цялата история за съставките, за географски произход и разкривате допълнителна  информация.

Примери за некачествен опаковъчен и продуктов дизайн може да се намерят много. В случая даваме тези примери без да крием търговските марки. Колкото по-бързо собствениците научат, че имат проблем в дизайна, толкова по-добре. Тук представяме няколко примера с некачествен опаковъчен дизайн:

На първата снимка на пръв поглед техническите атрибути кой, какво и колко са представени, но цветово и композиционно етикетите не отговарят на правилата за качествен опъковъчен дизайн. Негърче бере грозде?!?!

На този пример композиционните грешки са повече и в допълнение не става ясно какво точно се продава, кой точно го продава и колко като количество се продава. Търговската марка е изписана долу, където трябва да е количеството. Докато какво се продава е сложено на мястото на търговската марка. Не е ясно какво количество се продава без да обърнем опаковката. Надписът БИО, който е със син цвят не се чете защото е скрит в мотивите със зелено. Момичето от опаковката изглежда носи маслиново клонче...

На този последен пример става ясно, че дизайнера по-скоро е искал да изплаши клиентите си. В композицията вместо кукерси чан е добавил коледно звънче.