Съвети при формиране цени на дребно: Част 1

Съвети при формиране на цените на дребно

Големите фирми имат предимството, че могат да си позволят маректингови изследвания и по този начин да намерят оптималните цени за техните продукти или услуги. На пазара има консултанти като:

McKinsey & Company
Bain & Company
The Boston Consulting Group, Inc.
Deloitte Consulting LLP
PricewaterhouseCoopers Advisory Services LLC (PwC Advisory Services)
L.E.K. Consulting
The Cambridge Group
Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants LLC

Благодарение на изследвания на възприятието и потребителското поведение, конкретни цени са отбелязани като по-ефективни от други. Не винаги може да уцелите перфектната цена, но можете да подобрите цените си значително и да максимизирате ефективността им.

Спестената стотинка

Използвайте “очарователни” цени. Такива са цените завършващи на 9, 99 и 95.

намалете лявото число с единица
1. Намалете лявото число с единица

Препоръчително е лявото число да е с една единица по-малко защото четем от ляво надясно. По този начин първото прочетено число играе ролята на котва в съзнанието ни за стойността на стоката или услугата. Освен това първото прочетено число се запомня най-добре от клиентите.

Премахнете знаците за валута или, където е възможно, запетаите.
Премахнете знаците за валута или, където е възможно, запетаите.

Повечето знаци в цената означават повече информация за възприемане и обработка от клиентите. Така цените се възприемат като по-високи, тъй като времето за обработка на информацията е по-голямо.

Избирайте цени с по-малко срички
Избирайте цени с по-малко срички.

Тук отново се има предвид времето за обработка на информацията. Когато сричките на цената са по-малко, то на подсъзнателно ниво тя е по-ниска. И обратното.

 

Leave a Reply