Екип

гл. ас. д-р Антон Костадинов

Основател и управител на 7 от 7

Професионална кариера:

управител и основател на 3 търговски компании от 2002 г.

професионален брокер на Софийска Стокова Борса

щатен преподавател в Лесотехнически университет, факултет Стопанско управление

щатен научен сътрудник в Българска Академия на Науките, Институт за Икономически Изследвания, секция: “Международна икономика”

хоноруван преподавател в: УНСС, катедра МИО

Специализации:

Academy for International Business officials – Beijing, China 2015

Korean Development Institute, Knowledge sharing program 2016-2017 – “Revitalizing Bulgarian capital market”

Завършва:

Лесотехнически университет през 2002 г. бакалавър по Стопанско управление

Лесотехнически университет през 2002 г. магистър по Стопанско управление

доктор по икономика по научно направление: Организация и управление на производството, защитил 2009 г. ВАК

Лектор по “Цени и ценообразуване”: от 2007 г.

Лектор по “Борси и борсови операции”: от 2007 г.

Лектор по “Търговски мениджмънт”: от 2010 г.

Лектор по “Международни бизнес операции”: от 2014 г.

Славчо Панов

  • магистър по Кино и ТВ операторско майсторство;
  • SEO и дигитален маркетинг експерт от 2009 година;
  • опит със стотици проекти за България, Англия, САЩ, Германия и мн. други страни;
  • собственик на един от най-бързите сайтове в света Websitedesign.bg;
  • издател на Avtora.com;
  • изпълнител на проекти за големи български компании като Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори, WinBet, СтройРент, HotArena и други;
  • лектор на White hat SEO;
  • автор;
  • лектор на SEO конференции и IT събития.

Мария Василева

Професионална кариера: Повече от 10 години опит в управлението и изграждането на успешни маркетингови стратегии на български и международни компании.
Част от портфолиото и са марките Бони, Чичовци, Eti, ELIT chocolate 1924, 2 be, Viva Credit.
Професионален преподавател и лектор по маркетингови комуникации в Учебен цетър „Net.IT“
Автор на книгата „Чуждиците в маркетинга“, която предстои да излезе през ноември 2017 г.
Провежда семинари и стратегически уъркшопове на тема: Бранд позициониране, Имейл маркетингови комуникации, Видео маркетинг, Арома Маркетинг и др.
Участвала като гост лектор в катедра Журналистика към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
Към момента е ръководител на отдел Маркетинг във „Вива Кредит“ ООД.
Завършва: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 2007 г
Бакалавър по Българска Филология Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
От 2009 г Магистър по Журналистика

 

д-р Марта  Маджарова

През 2016 г. основава заедно със своя съпруг творческо студио – Fragmenti Design Studio, което развива интересите си в областта на графичния рекламен и уеб дизайн,  интериорни, екстериорен и продуктов дизайн, ландшафтна архитектура, пространствено оформление, сватбени декорации, аранжировки и фотография.

Професионална кариера:

Специалист и лектор в областта на графичния и продуктов дизайн с над 10 години опит.

Участва в две издания на изложението Бианале организирано от СБХ с авторски проекти по продуктов и графичен дизайн.

Поканена като дизайнер в изложението Флора Бургас 2016 г.

От 2012 г. представя редица публикации в областта на опаковъчния дизайн към НХА, БАН, НБУ.

Пише научни статии към специализираното международно списание “Опаковка и печат”.

Взема активно участие в редица конкурси в областта на графичния дизайн, интериорния дизайн, продуктовия дизайн, фотографията и изкуствата.

Преподава уроци по изящни, приложни изкуства и компютърни програми в сферата на графичния дизайн и фотографията.

Завършва:

Национална Художествена Академия през 2008 г. бакалавър, художник и педагог по рисуване.

Национална Художествена Академия през 2010 г. магистър с дипломен проект за дизайн на уеб сайт.

Национална Художествена Академия през 2016 г. защитатва дисертационен труд в областта на гарфичния дизайн по образователна и научна степен: Доктор по 050804 – Изкуствознание  и  изобразителни изкуства.

Тема на дисертацията  “Дизайн на опаковки при изделия за деца. Проблеми  при конструктивното и графично изграждане на опаковката”.