Клиентите за нас:

Обучения:

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА

Агенцията е тясно специализирана в:

Построяване на ценова политика и стратегия

Ценовата стратегия се отнася към процеса, който Вашият бизнес преминава при формирането на цените на всеки продукт или услуга. Ние съветваме нашите клиенти как да развият ценова стратегия, да я имплементират и как да измерят резултатите от това.

Прочетете повече ...

Ценови анализ и диагностика

Анализа на цените дава възможност фирмите да повишат с много печалбите си чрез определяне на оптимални цени в една адекватна ценова стратегия. Тук най-важна роля имат данните, които анализираме, интегрираме ги със знание и по този начин постигаме високи резултати.

Прочетете повече ...

Изследване на цените и ценово разузнаване

Чрез изследването на цените ние научаваме как клиентите Ви ги възприемат и по този начин взимаме информирани решения за ценовата стратегия и величината на цените Ви. Това е изследователски процес, който дава отговори на специфични въпроси.

Прочетете повече ...

Корпоративни обучения

Провежданите от нас висококачествени фирмени обучения се изготвят за всяка фирма отделно. Чрез периодични обучения по ценообразуване печалбата на организацията може да бъде повишена значително.

Прочетете повече ...

Невроикономикс и цени

Чрез инструменти от невроикономикса имаме възможност да разберем всъщност как потребителите възприемат продуктите или услугите Ви, как възприемат цените на продуктите или услугите Ви, колко биха заплатили всъщност за продукт или услуга. Тези измервания за решаващи при формиране цени на нови продукти, при оптимизиране на ценовите линии и отговор на действие на конкурентите.

Прочетете повече ...

SEO - оптимизация на сайтове

С нашите SEO специалисти ще достигнете до точната аудитория.  Чрез SEO способите и маркетинга в дигитална среда сайтовете Ви ще бъдат намирани лесно и веднага.  Научете повече за останалите техники за увеличаване видимостта и достигане на нови клиенти.

Повече информация ...

ЦЕнообразуване в производството

Ценообразуване в производството

Най-важното за Вас е да познавате много добре пазара, разходите си, конкурентите и клиентите. Ключово тук е отличното познаване на разходите и правилното им разпределение върху произвежданата продукция. Следва да изберете подходящ метод на ценообразуване и да формирате адекватни цени. Технологията по формиране на цените трябва да бъде спазена: целеполагане, анализ на търсенето, на разходите, на конкуренцията, избор на метод за ценообразуване, избор на цена и оптимизация. Това изследване следва отговори ЗАЩО избирате конкретна цена. Оптималната цена за производственото предприятие е движеща се мишена, защото разпределението на разходите върху произведената продукция е различно всеки месец, тримесечие или година.

продуктов мениджър, ценообразуване, обучение

Ценообразуване за търговци

Продуктовите мениджъри трябва да познават в детайли продуктите, с които работят, но и трябва да са наясно какви разходи имат и как да ги разпределят върху продажбите на стоки и услуги. Ключово значение тук има моделът на приходите (ценовият модел). Това е от изключителна важност, тъй като следва да предложим модел, който удовлетворява клиентите ни в по-пълна степен. Създаването и оптимизирането на адекватни офертни пакети за клиентите също е от голямо значение. Чрез създаването им ние трябва да насочим и подпомогнем клиентите си да изберат точният продукт или услуга. Това е продуктивен подход и за двете страни в сделката. Тук се създават вектори на цените и отстъпките, създават се вектори на съотношението цена/качество или цена / количество. 

услуги ценообразуване, ценообразуване на услуги, cenoobrazuwane na uslugi

Ценообразуване при услугите

Услугите са специфичен продукт, който не може да се складира, консумира се в момента на производството и точно по тази причина модела на приходите тук е изключително важен. Ако сте софтуерна фирма по всяка вероятност имате специфична структура на разходите. Това е определящо за цените. Чрез цените тук капитализирате труда на служителите си. От гледна точка на цените и комуникирането имамаме няколко основни групи клиенти: икономически заинтересовани, крайни ползватели, технически заинтересовани и 5% друг профил. За всяка от тези групи следва да предложим различен офертен пакет, конфигуриран за тази цел.