НАШИТЕ УСЛУГИ

Агенцията е тясно специализирана в:

Консултиране по ценообразуване

Нашите основни компетенции са: изграждане на ценова стратегия; анализ и оптимизация на цените; изследване като база за информираните Ви решения и обучения, семинари, ключови за специфичните нужди на организацията Ви.

За повече информация ...

Анализ и бизнес диагностика

Бизнес диагностиката и анализ са практики, които Ви позволяват да променяте организацията си съобразно изменчивата външна среда. Определят се нуждите и се препоръчват промени, които допринасят за развитие на организацията Ви.

За повече информация...

Корпоративни обучения

Провежданите от нас висококачествени фирмени обучения се изготвят за всяка фирма отделно. Чрез периодични обучения по ценообразуване печалбата на организацията може да бъде повишена значително.

За повече информация...

Продуктов и опаковъчен дизайн

Опаковката комуникира най-добре с клиентите Ви. Тя говори колко е качествен един продукт и какво може да се очаква от него. При сканиране на продуктите в online магазин Вие имате около 1/2 сек., за да покажете на клиента, че си заслужавате парите.

За повече информация ...

SEO - оптимизация на сайтове

С нашите SEO специалисти ще достигнете до точната аудитория.  Чрез SEO способите и маркетинга в дигитална среда сайтовете Ви ще бъдат намирани лесно и веднага.  Научете повече за останалите техники за увеличаване видимостта и достигане на нови клиенти.

За повече информация...

Ангажираност на служителите

Всеки резултат, който постига бизнесът Ви, е директно обвързан с ангажираността на служителите. Неангажираният служител е този, който присъства в офиса без да влага най-добрите си идеи и усилия в работата. В същото време негативният ефект от такова поведение бързо се разпространява. Ние може да помогнем да ангажирате служителите си.

За повече информация...

КОНСУЛТИРАНЕ ПО ДИАГНОСТИКА И БИЗНЕС АНАЛИЗ

За всеки мениджър е изключително важно да знае истинското състояние на организацията. Това е ключово при взимане на адекватни управленски решения.

КОНСУЛТРАНЕ по ЦЕНИ

Фирмите, чиито висши ръководители имат ангажименти към формирането на цените и имат активна роля в това, имат значително по-висока пазарна сила и печалби. Задайте си контролен въпрос: Вие от кои сте?

КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

Организираме висококачествени фирмени обучения по предварително договорена тема. За повече информация, моля изпратете запитване.

фирмени обучения, корпоративни обучения

КОНСУЛТИРАНЕ ЕЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ

Медиите като Google и Facebook имат по 35% и 23% приходите от реклама в интернет. Това е ясен сигнал, че именно това е най-бързоразвиващият се канал за комуникация с клиентите.

Ценообразуване

Тук може да откриете голям брой полезни статии за цените, как се формират, как се изгражда ценова политика, ценова стратегия.

Управленска диагностика и бизнес анализ

Тук може да откриете статии по управленска диагностика. Публикували сме и някои инструменти, с които може да диагностицирате сами организацията си.

ПРОВЕЖДАМЕ ONLINE ПРОУЧВАНИЯ

Провежданите от нас проучвания онлайн са ефикасен и ефективен начин за бързото, на конкурентна цена провеждане на проучвания сред различни групи от потребители в интернет.